Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w podregionie elbląskim – Polski Związek Niewidomych Okręg Warminsko-Mazurski

Menu główne

Search Results for “osw”

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w podregionie elbląskim

Projekt  przeznaczony jest dla 20 osób niepełnosprawnych wzrokowo powyżej 29 roku życia w wieku aktywności zawodowej z obszarów subregionu elbląskiego Projekt trwa od 01.01.2017 do 31.10.2017r. Wartość projektu ogółem 398 160,00 zł. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa w roku 2017- 20 osób ( w tym 12 osób biernych zawodowo, 8 bezrobotnych, 14 kobiet i 8 mężczyzn) […]

Stopka

b5st theme for WordPress

search.php