Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

O projekcieLogo Europejskiego Funduszy Społecznych

Logo Warmia MazuryLogo Funduszy EuropejskichPasek

 

,,RUSZAMY DO AKTYWNOŚCI  NA TERENIE MOF OLSZTYN”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Numer projektu : RPWM.11.01.02-28-0003/18

Wartość projektu: 251 812,00 zł.

Środki europejskie: 214 040,20 zł.

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 21 571,80 zł.

Wkład własny: 16 200,00 zł.

Czas trwania projektu: 01.03.2019 – 31. 12.2019

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczno – zawodowe w 2019 roku grupy 15 osób niepełnosprawnych wzrokowo zamieszkałych na terenie MOF Olsztyn

Projekt dla  subregionu  olsztyńskiego-  cały powiat  Olsztyn,  Barczewo – gmina miejsko – wiejska, Barczewo – miasto,  Barczewo – obszar wiejski, Dywity- gmina wiejska, Gietrzwałd- gmina wiejska, Jonkowo- gmina wiejska, Purda- gmina wiejska, Stawiguda- gmina wiejska

 Projekt przeznaczony dla 15 osób – 9 kobiet  w wieku 18- 59 lat i 6 mężczyzn w wieku 18- 64 lata

·         Rekrutacja – marzec  2019

Wsparcie proponowane w projekcie:

1.      Identyfikacja potrzeb i diagnoza predyspozycji ( po 2 godziny doradca zawodowy i psycholog)

2.      Warsztaty rozwoju osobistego – 40 godzin warsztatów  (przez  5 dni po 8 godzin dziennie z psychologiem)

3.      Warsztaty ITC  40 godzin warsztatów  (przez 5 dni po 8 godzin dziennie z informatykiem)

4.      Warsztaty umiejętności gospodarowania budżetem domowym- 24 godziny  (przez 3 dni po 8 godzin dziennie)

5.      Warsztaty z gospodarowania sobą w czasie- 16 godzinne (przez 2 dni po 8 godzin  prowadzone przez trenera umiejętności  psychospołecznych)

6.      Staż- 8 osób zostanie skierowanych na staż 3 miesięczny na  ¾ etatu 

7.      Doradztwo   po 5 godzin z doradcami : ds. ekonomicznym, prawno – obywatelskim, umiejętności psychospołecznych- łącznie 15 godzin na osobę

 

8.      Zatrudnienie wspomagane – wsparcie trenerów pracy – 3 osoby otrzymają zatrudnienie

 

 


 

Copyright by Warmińsko-Mazurski Okręg Polskiego Związku Niewidomych
Wykonanie: Olsztyn24
Witamy na stronie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski     |