Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header


Informacje: Realizacja wsparcia w projekcie ,,Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie województwa warmińsko – mazurskiego”


Logo Europejskiego Funduszy Społecznych

Logo Warmia MazuryLogo Funduszy EuropejskichPasek
Zadanie  1. Spotkania grup samopomocowych w kołach
1. 4- godzinne spotkania grup samopomocowych, pozytywnie wpłynęły na integracje społeczną wymianę doświadczeń, nabycie informacji  dot. sprzętu rehabilitacyjnego, spotkania z pracownikami opieki społecznej, policji, urzędnikami starostw, instruktorami czytania książki mówionej.  Odbyło się 26 spotkań w których wzięło udział 168- spotkania przyczyniły się do wzmacniania interakcji, wymiany doświadczeń, nabywania wiedzy i informacji co w rezultacie powoduje zacieśnienie więzi  poprzez wspólne spędzanie  czasu.
2. Ogniska – odbyło się 10 ognisk , wzięło w nich odział 144 osób
3. Wyjazdy do kina/ filharmonii/opery do tej pory z tej formy skorzystały dwa koła PZN Nidzica obejrzało spektakl ,,Klimakterium”    , koło PZN Nowe Miasto Lubawskie- tematem przewodnim filmu i spektaklu były trudne relacje międzyludzkie i w humorystyczny sposób zobrazowane  sposoby ich rozwiązywania .
4. Wyjścia z kijkami nordic walking Koło Bartoszyce  skorzystało 25 osób, w Ostródzie 17 osób, w Elblągu 20 osób, Trzy koła z powodów organizacyjnych przeprowadza te zajęcia w skondensowany sposób w miesiącu listopadzie i grudniu. 
5. Rodzinne zwiedzanie okolicy - z 12 kół wsparcie to przeprowadziło 6 , wzięło w nich udział 66 osób- wsparcie  przyczyniło się do nabycia informacji nt. swojego miejsca zamieszkania, poznania jego historii i zabytków  z udziałem  przewodnika, wspólne  zwiedzanie w następstwie    przyczyniło  się do wymiany doświadczeń, rozmów integrujących beneficjentów i najbliższe otoczenie.
6. Spotkanie z prelegentem- Nowe Miasto Lubawskie – spotkanie z dietetykiem- 16  osób, spotkanie z psychologiem- 6 osób: Elbląg – spotkanie z rehabilitantem – 13 osób, spotkanie z dietetykiem 9 osób; Lidzbark warmiński – spotkanie z psychologiem 5 osób, spotkanie z dietetykiem – 5 osób; Bartoszyce – spotkanie z fizjoterapeutą – 10 osób; Kętrzyn- psycholog- 8 osób, socjoterapeutka – 9 osób; Morąg – spotkanie z optometrystą – 10 osób, spotkanie z psychologiem – 10 osób; Giżycko- spotkanie z okulistą – 7 osób, spotkanie z radcą prawnym – 7 osób;  Ostróda – spotkanie z dietetykiem – 20 osób, spotkanie ze specjalista książki mówionej – 10 osób; Nidzica – spotkanie z dietetykiem – 14 osób; Ełk – spotkanie z psychologiem- 9 osób; Szczytno  - 6 osób;  Mrągowo – spotkanie z diabetologiem – 13 osób; 
7. Basen- w bieżącym okresie rozliczeniowym ze wsparci a skorzystało  114 osób, w niektórych miastach gdzie mieszczą się koła nie ma takich obiektów a zatem dojazd konieczny jest we własnym zakresie, w wielu obiektach trwały  prace remontowe lub konserwatorskie co negatywnie wpłynęło na realizacje w/w formy wsparcia.
Zadanie 2. Doradztwo specjalistyczne:
Zrealizowano następujące doradztwo:
1. Psycholog Urszula Gasperowicz przeprowadziła 1 godzinne doradztwo indywidualne : Kętrzyn- 9 osób, Ostróda – 10 osób
2. Dietetyk  Aleksandra Pietryszyn przeprowadziła 1 godzinne doradztwo indywidualne w Ostródzie  – 11 osób
3. Dietetyk Edyta Piątkowska przeprowadziła 1 godzinne doradztwo indywidualne w           Kętrzynie  - 5 osób
Zadanie 3 Warsztaty
35 godzinne warsztaty na temat wybrany przez beneficjentów ostatecznych. Wybór został uzasadniony zainteresowaniami całej grupy. W wyniku warsztatów nabyli umiejętności w zakresie danych dziedzin, integrowali się i aktywnie rozwijali pozytywne postawy społeczne, zawodowe. 
1. Kętrzyn- Warsztaty rękodzieła- trener Iwona Kocisz- 10 osób
2. Lidzbark Warmiński  - Warsztaty zdrowego i sportowego trybu życia- trener Jaremi Ściepurko- 10 osób 
3. Bartoszyce – warsztaty decoupage- trener Helena Chmielewska – 10 osób

Zadanie 4 Wyjazdy rodzinne
1. Koło Lidzbark warmiński i Bartoszyce  wyjechały do Młynnika w dniach 01 – 04.09.2017 r. podczas wyjazdu  animatorka turystyki i rekreacji przeprowadziła 14 godzinne warsztaty ,,Niech Cię wiodą zmysły (węch, smak, słuch)”
2. Koło Kętrzyn wyjechało do Grudziądza w dniach 28 – 31.07.2017 r. podczas zajęć warsztaty rozwijające kompetencje interpersonalne przeprowadziła trenerka couchingu.
3. Koła Nidzica, Węgorzewo, Morąg  wyjechały  do Ramsowa  Star Dadaj  w dniach 01- 04.09.2017 r. podczas wyjazdu  warsztaty   pt. ,,Niepełnosprawność wzrokowa- jej istota, konsekwencje, możliwości ograniczania skutków w ramach edukacji, rehabilitacji i aktywizacji społeczno- zawodowej” prowadzone przez tyflopedagoga
4. Koło Elbląg w dniach 23 – 26.08.2017 r. wyjechało do Lusowa / k Poznania podczas  wyjazdu warsztaty o tematyce ,, Umiejętność zagospodarowania wolnego czasu poprzez sport, turystykę” prowadził  instruktor – przewodnik turystyczny
5. Koło Nowe Miasto Lubawskie w dniach15 – 18.09.2017 r. wyjechało do Lusowa/K Poznania , podczas wyjazdu warsztaty  o tematyce ,,jak zorganizować wycieczkę turystyczną”  które prowadził właściciel  biura turystycznego a zarazem pilot wycieczek zagranicznych
6. Koło Braniewo w dniach 18-21.09.2017 r. wyjechało do Białegostoku podczas wyjazdu przeprowadzono warsztaty z prawnikiem 
7. Koło Ełk w dniach 05 – 08.09.2017 r. wyjechało do do Mieczysławki, podczas wyjazdu przeprowadzono warsztaty ,,Zarządzania budżetem domowym”, które prowadził pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
8. Koło Iława w dniach 28 – 31.08.2017 r. wyjechało do  podczas wyjazdu  warsztaty o tematyce ,,Ja i moja niepełnosprawność” które prowadził instruktor  orientacji przestrzennej
9. Koło Ostróda zorganizowało w dniach 16- 19.06.2017 r. wyjazd do Iławy gdzie przeprowadzono warsztaty psychologiczne 


Dodany: 23-11-2017 przez: PZN OWM

Copyright by Warmińsko-Mazurski Okręg Polskiego Związku Niewidomych
Wykonanie: Olsztyn24
Witamy na stronie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski     |