Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header


Aktualności: Warsztaty „Samoobsługa i czynności dnia codziennego”


W dniach 03,04,05 lipca 2017 r. Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko Mazurski zorganizował dla  członków warsztaty „Samoobsługa

 i czynności dnia codziennego”. Wzięło w nich udział 6 osób
w tym 2 osoby ze znacznym i 4 osoby  z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu wzroku. Szkolenie  trwało 3 dni po 8 godzin dziennie w siedzibie Okręgu PZN w Olsztynie, ul. Mickiewicza 17/3. Celem szkolenia było poprawienie jakości życia osób z dysfunkcją wzroku, samodzielności, aktywności, poczucia własnej wartości, rozwijanie zdolności do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym. Rozwijanie u niewidomego zdolności do samodzielnego funkcjonowania jest jednym  z ważnych celów procesu rehabilitacji. W związku z tym instruktor Samoobsługi i czynności dnia codziennego Wiesława Kosk /pracownik biura Okręgu/ nauczała beneficjentów  określonymi metodami i czynnościami w zakresie : higieny osobistej, dbałości o wygląd zewnętrzny, zachowania się w różnych sytuacjach życiowych, samoobsługi podczas posiłków, obsługi sprzętu rehabilitacyjnego / zegarki, czujniki cieczy, bilonówki, szycia igłą, używania centymetra krawieckiego, oznakowania sprzętu użytku domowego itp. Szkolenie zostało poprzedzone informacją o działalności Polskiego Związku Niewidomych w zakresie rehabilitacji i dydaktyki  min. znaczenia podstawowych pojęć, co widzi niewidomy itp. Beneficjenci wymieniali  swoje własne  doświadczenia  w zakresie życia codziennego. Wszyscy uczestnicy  zajęcia praktyczne odbywali metodą bezwzrokową w specjalnych goglach. Instruktor przeprowadziła test sprawnościowy odzwierciedlający poprawne wykonywanie czynności przez uczestników w czasie szkolenia. Podczas prezentacji ciśnieniomierza elektronicznego, mówionego instruktor dokonała pomiaru ciśnienia krwi wszystkim uczestnikom.

W czasie zajęć instruktor wykonywała zdjęcia pamiątkowe, które stanowią jedną z form promocji CISRiDZ PZN.

Warsztaty odbyły się w miłej, przyjaznej atmosferze i spełniły oczekiwania beneficjentów i organizatora. W ostatnim dniu wręczono 6 beneficjentom zaświadczenia o  ukończeniu warsztatów.


Dodany: 07-07-2017 przez: PZN OWM

Copyright by Warmińsko-Mazurski Okręg Polskiego Związku Niewidomych
Wykonanie: Olsztyn24
Witamy na stronie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski     |