Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header


Aktualności: „Świat niepełnosprawnych w zasięgu ręki”


Logo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko - Mazurski Pasek

 

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski

 

Ze środków PFRON realizuje projekt pn.:

„Świat niepełnosprawnych w zasięgu ręki”

 

W ramach projektu odbędą się dwa szkolenia w terminach:

03-09.08.2019 r.

02-08.09.2019 r.

 

Celem projektu jest odpowiednie przygotowanie członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, a także kadry i wolontariuszy działających na ich rzecz tak, aby osoby te mogły w najlepszy sposób im pomagać.

 

1.      Miejsce szkolenia – Władysławowo, „Willa Pomorzanka”, ul. Szkutników 5.

2.      Uczestnictwo – każdy zainteresowany udziałem w projekcie może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. W tym celu należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), który zostanie oceniony przez Komisję Rekrutacyjną. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby kwalifikujące się do jednej z dwóch poniższych grup, spełniające warunki formalne i merytoryczne:

a.      Osoby z otoczenia, członkowie rodzin lub opiekunowie osób niepełnosprawnych:

   i.      Warunki formalne – wiek 18-70 lat.

   ii.      Warunki merytoryczne – oświadczenie o byciu osobą bliską, opiekunem, członkiem rodziny, dla wskazanej z imienia i nazwiska osoby niepełnosprawnej z okazaniem jej orzeczenia o niepełnosprawności.

b.      Osoby pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym wolontariusze):

   i.      Warunki formalne – wiek 18-70 lat.

   ii.      Warunki merytoryczne – posiadanie co najmniej 2 letniego doświadczenie w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych (okazanie przynajmniej zaświadczenia).

 

Każda osoba, która zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie, jest zobowiązana do podpisania wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, list obecności, rejestru udzielonego wsparcia i innych, a w trakcie szkolenia przestrzegania regulaminu i czynnego udziału w zajęciach.

 

3.      Zakres szkolenia:

a.      Coaching jako metoda w wsparciu osoby na drodze do rozwoju osobistego i zawodowego

b.      Orientacja przestrzenna – jak odnaleźć się w niewidzialnym świecie.

c.       Pismo punktowe Braille’a – dotyk jako zmysł poznawczy.

d.      Nordic walking jako metoda rehabilitacji fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych.

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowana kadrę.

 

Plakat 

 

 

 

Projekt: „Świat niepełnosprawnych w zasięgu ręki”

 

Jest realizowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2018 pn.”Szansa-rozwój-niezależność”, kierunek pomocy 5: ”poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”.

 


Dodany: 28-05-2019 przez: PZN OWM

Copyright by Warmińsko-Mazurski Okręg Polskiego Związku Niewidomych
Wykonanie: Olsztyn24
Witamy na stronie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski     |