Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header


Aktualności: Rekrutacja do projektu ,,RUSZAMY DO AKTYWNOŚCI W PODREGIONIE ELBLĄSKIM”


,,RUSZAMY DO AKTYWNOŚCI W PODREGIONIE ELBLĄSKIM”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Numer projektu : RPWM.11.01.01-28-0071/18

Wartość projektu: 259 162,00 zł.

Wnioskowane dofinansowanie: 242 962,00 zł.

Wkład własny: 16 200,00 zł.

Czas trwania projektu: 01.01.2019 – 31.10.2019

Projekt dla  subregionu  elbląskiego - powiaty braniewski, elbląski, iławski, ostródzki, Elbląg              

Projekt przeznaczony dla 15 osób – 9 kobiet  w wieku 18- 59 lat i 6 mężczyzn w wieku 18- 64 lata

·         Rekrutacja – styczeń 2019

Wsparcie proponowane w projekcie:

      1.            Identyfikacja potrzeb i diagnoza predyspozycji ( po 2 godziny doradca zawodowy i psycholog)

      2.            Warsztaty rozwoju osobistego – 40 godzin warsztatów  (przez  5 dni po 8 godzin dziennie z psychologiem)

      3.            Warsztaty ITC  40 godzin warsztatów  (przez 5 dni po 8 godzin dziennie z informatykiem)

      4.            Warsztaty umiejętności gospodarowania budżetem domowym- 24 godziny  (przez 3 dni po 8 godzin dziennie)

      5.            Warsztaty z gospodarowania sobą w czasie- 16 godzinne (przez 2 dni po 8 godzin  prowadzone przez trenera umiejętności  psychospołecznych)

      6.            Staż- 8 osób zostanie skierowanych na staż 3 miesięczny na  ¾ etatu 

      7.            Doradztwo   po 5 godzin z doradcami : ds. ekonomicznym, prawno – obywatelskim, umiejętności psychospołecznych- łącznie 15 godzin na osobę

      8.            Zatrudnienie wspomagane – wsparcie trenerów pracy – 3 osoby otrzymają zatrudnienie


Dodany: 15-01-2019 przez: PZN OWM

Copyright by Warmińsko-Mazurski Okręg Polskiego Związku Niewidomych
Wykonanie: Olsztyn24
Witamy na stronie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski     |