Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header


Aktualności: Rekrutacja do projektu ,,RUSZAMY DO AKTYWNOŚCI W PODREGIONIE OLSZTYŃSKIM”


,,RUSZAMY DO AKTYWNOŚCI W PODREGIONIE OLSZTYŃSKIM”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Numer projektu : RPWM.11.01.01-28-0072/18

Wartość projektu: 259 162,00 zł.

Wnioskowane dofinansowanie: 242 962,00 zł.

Wkład własny: 16 200,00 zł.

Czas trwania projektu: 01.01.2019 – 31.10.2019

Projekt dla  subregionu  olsztyńskiego- powiaty bartoszycki, działdowski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki,  Biskupiec- gmina miejsko – wiejska, miasto, obszar wiejski; Dobre Miasto- gmina wiejsko – miejska, miasto, obszar wiejski; Jeziorany- gmina miejsko- wiejska, miasto, obszar wiejski; Kolno-gmina wiejska; Olsztynek- gmina wiejsko- miejska, miasto, obszar wiejski, Świątki – gmina wiejska; szczycieński- cały powiat)

 Projekt przeznaczony dla 15 osób – 9 kobiet  w wieku 18- 59 lat i 6 mężczyzn w wieku 18- 64 lata

·         Rekrutacja – styczeń 2019

Wsparcie proponowane w projekcie:

 1.      Identyfikacja potrzeb i diagnoza predyspozycji ( po 2 godziny doradca zawodowy i psycholog)

2.      Warsztaty rozwoju osobistego – 40 godzin warsztatów  (przez  5 dni po 8 godzin dziennie z psychologiem)

3.      Warsztaty ITC  40 godzin warsztatów  (przez 5 dni po 8 godzin dziennie z informatykiem)

4.      Warsztaty umiejętności gospodarowania budżetem domowym- 24 godziny  (przez 3 dni po 8 godzin dziennie)

5.      Warsztaty z gospodarowania sobą w czasie- 16 godzinne (przez 2 dni po 8 godzin  prowadzone przez trenera umiejętności  psychospołecznych)

6.      Staż- 8 osób zostanie skierowanych na staż 3 miesięczny na  ¾ etatu 

7.      Doradztwo   po 5 godzin z doradcami : ds. ekonomicznym, prawno – obywatelskim, umiejętności psychospołecznych- łącznie 15 godzin na osobę

8.      Zatrudnienie wspomagane – wsparcie trenerów pracy – 3 osoby otrzymają zatrudnionie


Dodany: 15-01-2019 przez: PZN OWM

Copyright by Warmińsko-Mazurski Okręg Polskiego Związku Niewidomych
Wykonanie: Olsztyn24
Witamy na stronie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski     |