Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header


Aktualności: Informacja z warsztatów „Samoobsługi i czynności życia codziennego”


Informacja z warsztatów
„Samoobsługi i czynności życia codziennego”
w ramach Centrum Informacyjno Szkoleniowego Rehabilitacji i Doradztwa Zawodowego /CISRiDZ/ w PZN.

 

 Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko Mazurski zorganizował w 2016 r. trzy warsztaty „Samoobsługi  i czynności życia codziennego” w miesiącach : maju, czerwcu,wrześniu.Wzięło w nich udział 18 osób z dysfunkcją wzroku.

Warsztaty  trwały po 3 dni w siedzibie Okręgu PZN w Olsztynie, ul. Mickiewicza 17/3.

Celem warsztatów było poprawienie jakości życia osób niewidomych i słabowidzących w zakresie  samodzielności, aktywności, poczucia własnej wartości, rozwijanie zdolności do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym. Rozwijanie u niewidomego zdolności do samodzielnego funkcjonowania jest jednym  z ważnych celów procesu rehabilitacji.

Instruktor samoobsługi i czynności życia codziennego Wiesława Kosk  nauczała beneficjentów  określonymi metodami i czynnościami w zakresie : higieny osobistej, dbałości o wygląd zewnętrzny, zachowania się w różnych sytuacjach życiowych, samoobsługi podczas posiłków, obsługi sprzętu rehabilitacyjnego / zegarki, czujniki cieczy, bilonówki, szycia igłą, używania centymetra krawieckiego, oznakowania sprzętu użytku domowego itp.

Warsztaty zostały poprzedzone informacją o działalności Polskiego Związku Niewidomych w zakresie rehabilitacji i dydaktyki  min. znaczenia podstawowych pojęć, co widzi niewidomy itp. Beneficjenci wymieniali  swoje własne  doświadczenia  w zakresie życia codziennego. Wszyscy uczestnicy  zajęcia praktyczne odbywali metodą bezwzrokową w specjalnych goglach. Instruktor przeprowadziła test sprawnościowy odzwierciedlający poprawne wykonywanie czynności przez uczestników w czasie szkolenia.

W czasie zajęć instruktor wykonywała zdjęcia pamiątkowe, które stanowią jedną z form promocji CISRiDZ PZN.

Warsztaty odbyły się w miłej, przyjaznej atmosferze i spełniły oczekiwania beneficjentów i organizatora. Wszyscy beneficjenci otrzymali zaświadczenia o  ukończeniu warsztatów.

Warsztaty zrealizowano przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Dodany: 09-11-2016 przez: WK PZN

Copyright by Warmińsko-Mazurski Okręg Polskiego Związku Niewidomych
Wykonanie: Olsztyn24
Witamy na stronie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski     |