Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header


Projekty zakończone: Sprawozdanie z trzeciego spotkania informacyjnego w ramach projektu „Decyduj o sobie”


W dniu 27 maja 2013 r. w siedzibie Zarządu Koła PZN. ul. Mickiewicza 17/1 w Olsztynie odbyło się trzecie spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu. W spotkaniu wzięły udział 32 osoby w tym 25 uczestników projektu. Otwarcie spotkania dokonał kierownik projektu Tadeusz Milewski.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9-tej, a zakończyło o 11-tej zgodnie z harmonogramem.

Na spotkaniu zostały omówione:

- harmonogram poszczególnych działań projektowych, w tym wsparcia uczestników projektu oraz ich dotychczasową realizację min. przebieg kursów zawodowych, indywidualne porady z zakresu: psychologii, prawa, dietetyki, wizażu/stylizacji i masażu.
- sytuacja na regionalnym rynku pracy w naszym regionie na tle innych województw
- wyniki badań z monitoringu i ewaluacji projektu za I kwartał i bieżący okres 2013 r.
W trakcie okresu sprawozdawczego przeprowadzone zostało m.in:
1 Wywiady z trenerami warsztatów,
2 Rozmowy z personelem projektu w zakresie zarządzania projektem i budżetem,
3 Samoocena procesu zarządzania,
4 Obserwacje warsztatów komputerowych, badania ankietowe,
5 Badania ankietowe szkolenia zawodowego „Pracownik biurowy”,
6 Udział w spotkaniach informacyjnych, badania ankietowe spotkań, luźne rozmowy z uczestnikami, kadrą.
7 Monitoring i ewaluacja przebiegała zgodnie z planem, wyniki przekazywane były na bieżąco kierownictwu projektu.
- informacja dotycząca organizacji staży pracy dla 18 uczestników projektu. Jak na dzień dzisiejszy wszyscy maja zapewnione miejsca stażowe u pracodawców w tym: 
pracownik ochrony -2 osoby,
opiekun osoby zależnej.- 5 osób,
pracownik biurowy – 5 osób,
inne - 6 osób.
- informacja dotyczącą organizacji staży pracy 7 uczestników projektu z Ostródy . Jak na dzień dzisiejszy wszyscy mają zapewnione miejsca stażowe u pracodawców na stanowisku pracownika ochrony
- program dla niepełnosprawnych "Aktywny samorząd"

Na zakończenie posiedzenia przekazano uczestnikom ankiety monitoringowe z prośbą o wypełnienie, celem poznania oceny z trzeciego spotkania informacyjnego .

W czasie spotkania zorganizowano poczęstunek i serwis kawowy.

Po zakończeniu spotkania wszyscy przystąpili do szkolenia z zakresu bhp i ppoż przed rozpoczęciem stażu.


Dodany: 29-05-2013 przez: PZN OWM

Copyright by Warmińsko-Mazurski Okręg Polskiego Związku Niewidomych
Wykonanie: Olsztyn24
Witamy na stronie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski     |