Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header


Aktualności: Indywidualne poradnictwo z zakresu prawa, dietetyki, psychologii i wizażu w ramach projektu „Decyduj o sobie”


Od 2 kwietnia 2013 r. rozpoczęło się indywidualne poradnictwo z zakresu prawa, dietetyki, psychologii i wizażu. Ma potrwać do 15 maja 2013 r.

W czasie trwania poradnictwa mają być poruszane tematy:

Psycholog:
Rozpoznanie problemów, które by uczestnik chciał przezwyciężyć.
Poszukiwanie możliwych rozwiązań. Problemy poruszane przez uczestników dotyczą m.in.: frustracji spowodowanych trudnościami w funkcjonowaniu w życiu codziennym  wynikającym z dysfunkcji wzroku; samotności i trudności z zaakceptowniem tego stanu oraz podejmowaniem prób znalezienia sobie partnera życiowego; trudności ze znalezieniem pracy; satysfakcjonującego zagospodarowania nadmiaru czasu; niezaspokojenia potrzeby czucia się potrzebnym; różnorodnych problemów rodzinnych; różnych aspektów funkcjonowania społecznego.
Jeśli uczestnik wymaga wsparcia psychicznego - wzmocnienie go poprzez rozmowę terapeutyczną.
W przypadku problemów złożonych, niemożliwych do rozwiązania podczas rozmowy i realizacji działań wskazanych przez psychologa - wskazanie instytucji oraz specjalistów mogących udzielić odpowiedniego wsparcia.

Prawnik 
Prawo - podstawy regulacji życia społecznego i ekonomicznego.
Podmiotowość prawna.
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnej.
Formy prowadzenia działalności gospodarczej.
Stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny, stosunek administracyjnoprawny.
Prawa i obowiązki pracowników wynikające ze stosunku pracy.
Uprawnienia osób niepełnosprawnych.
Zakład pracy chronionej.
Zakłady aktywności zawodowej.

Dietetyk
Dieta a aktywność fizyczna.
Sposoby zwiększania wydatków energetycznych organizmu.
Poszczególne składniki pokarmowe - węglowodany, tłuszcze, białka.
Woda i jej znaczenie w organizmie.
Sen - twój przyjaciel.
Nowe trendy w zdrowej diecie.
Aktywność fizyczna
Podstawowe typy budowy anatomicznej człowieka.
Układanie zdrowo zbilansowanych posiłków


Dodany: 17-04-2013 przez:

Copyright by Warmińsko-Mazurski Okręg Polskiego Związku Niewidomych
Wykonanie: Olsztyn24
Witamy na stronie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski     |