Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header


Aktualności: 25 czerwca odbyło się spotkanie informacyjne 2 z projektu „ Decyduj o sobie ”


W dniu 25 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu "Decyduj o sobie" w siedzibie Koła Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie ul. Mickiewicza 17/1. W spotkaniu udział wzięło 37 osób w tym 25 uczestników projektu, 2 osoby z otoczenia, zaproszeni prelegenci

Kierownik i asystent projektu złożyli informację o dotychczasowej realizacji założeń projektowych a następnie omówili przygotowania do następnego etapu projektu - odbywania staży.
Dotychczasowa realizacja założeń projektowych spełnia wszelkie oczekiwania, które są  zgodne z harmonogramem działań.

Specjalista d/s ewaluacji i monitoringu przedstawił wyniki z monitoringu i ewaluacji projektu "Decyduj o sobie".. W wyniku przeprowadzonych badań w postaci ankiet i rozmów ocena dotychczasowych działań projektowych wypadła pozytywnie.

Przedstawicielka Miejskiego Zespołu d/s Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie współpartnera projektu omówiła nowe zasady wykorzystywania środków z PFRON w ramach projektów celowych. Wiele projektów min. "Komputer dla Homera", "Sprawny dojazd", "Student" itp. przeszły w gestię samorządów.

Koordynatorka OSB wręczyła uczestnikom projektu certyfikaty ECDL. Wszystcy uczestnicy przeszli pozytywnie egzaminy ECDL(w tym egzaminy poprawkowe).

Pani Liliana Kucharska - była uczestniczka projektu "Decyduj o sobie" zmotywowana działaniami projektu otworzyła własną działalność gospodarczą i zachęciła innych do podjęcia podobnych działań. Pani Liliana otrzymała dyplom Trenera Dekodyki i jest ekspertem dynamicznej zmiany.

Następnie asystent projektu i pośrednicy pracy złożyli raport z przebiegu działań odnośnie staży pracy w okresie od 1 lipca - 30 listopada 2012 r. Obecnie jesteśmy na etapie ukończenia trójstronnych umów o staże.

Radca prawny szczegółowo omówiła treść umowy o staż pomiędzy beneficjentem, pracodawcą, a uczestnikiem projektu, podkreślając wynikające z tej umowy prawa i obowiązki. 

W czasie spotkania zorganizowano poczęstunek - serwis kawowy.

Na zakończenie spotkania.25 uczestników projektu otrzymało do wypełnienia ankiety monitoringowe:
1. Indywidualne doradctwo zawodowe i specjalistyczne doradztwo.
2. spotkanie informacyjne dnia 25 czerwca br.

Sporządziła
W.K.

.


Dodany: 27-06-2012 przez:

Copyright by Warmińsko-Mazurski Okręg Polskiego Związku Niewidomych
Wykonanie: Olsztyn24
Witamy na stronie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski     |