Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header


Aktualności: Wyniki rekrutacji w projekcie Szansa na pracę


Lista rankingowa 
osób które Komisja Rekrutacyjna  na posiedzeniu w dniu 18.06.2012 r. zakwalifikowała do udziału w Projekcie „Szansa na Pracę” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytetu VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie Osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

Lp

Imię i nazwisko

Powiat

1

Andrzejczyk Zawada  Elżbieta

braniewski

2

Gołębiewska Emilia

elbląski

3

Joszczuk Bożena

braniewski

4

Konefał Kazimierz

braniewski

5

Kostrzeba Irena

braniewski

6

Koszela Zofia

braniewski

7

Kulupa Barbara

braniewski

8

Lender Wiktoria

braniewski

9

Pruska Anna

braniewski

10

Rożak Teresa

elbląski

11

Szabelski  Bogdan  Antoni

elbląski

12

Szostakowska  Teresa  Halina

elbląski

13

Soćko Bożena

braniewski

14

Frączek  Zdzisław

elbląski

15

Bakalas  Michał

bartoszycki

16

Gontarska  Maria

bartoszycki

17

Hyczkowska Teresa Sabina

bartoszycki

18

Janowczyk  Grażyna

bartoszycki

19

Kotfica Antoni

lidzbarski

20

Łuszczak Danuta

bartoszycki

21

Makoś Jolanta

bartoszycki

22

Mandywel  Eugeniusz

bartoszycki

23

Markiewicz Grażyna

bartoszycki

24

Ostrzyk Jerzy

bartoszycki

25

Pryszlak Danuta

bartoszycki

26

Rostkowska Irena

lidzbarski

27

Rupacz Teresa

bartoszycki

28

Staknis Krystyna

bartoszycki

29

Bruderek  Krystyna

szczycieński

30

Dorow  Genowefa

szczycieński

31

Hołub  Jarosław

szczycieński

32

Kąckowska  Lilia  Barbara

szczycieński

33

Klebaniuk  Zbigniew

szczycieński

34

Kocenka  Bogusława

szczycieński

35

Napiórkowska Urszula

szczycieński

36

Tabaka Cecylia

szczycieński

37

Tabaka Konrad

szczycieński

38

Tabaka Teresa

szczycieński

39

Zalewski Jerzy

szczycieński

40

Załuska Jan

szczycieński

41

Ziółkowska Zofia

szczycieński

42

Sobol Szyszka Grażyna

szczycieński

43

Cichurska Maria

węgorzewski

44

Czarkowska Krystyna

ketrzyński

45

Feszowicz Wiesław

kętrzyński

46

Górny Wiesław

kętrzyński

47

Hryniewicka Halina

kętrzyński

48

Leżała Wiesław

kętrzyński

49

Milczanowska Janina

kętrzyński

50

Pieszko Stanisław

kętrzyński

51

Puczel Regina

kętrzyński

52

Szukiel Stanisław

kętrzyński

53

Werner Sławomir

kętrzyński

54

Wojnowski Lech

kętrzyński

55

Mikulska Halina

kętrzyński

56

Wiśniewski  Sławomir

węgorzewski

 Lista rankingowa 
osób które Komisja Rekrutacyjna  na posiedzeniu w dniu 18.06.2012 r. zakwalifikowała na listę rezerwową do udziału w Projekcie „Szansa na Pracę” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytetu VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie Osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

Lp

Imię i nazwisko

Powiat

1

Frydrych Teresa

szczycieński

2

Królicki Remigiusz

szczycieński

3

Libucki Jan

szczycieński

4

Lazer Krystyna

braniewski

5

Leśniak Zofia

elbląski

6

Miślińska Zofia

braniewski

7

Mleczko Krystyna

kętrzyński

8

 Tyski Zenon 

węgorzewski

9

Wojtkiewicz Teresa

braniewski

10

 Nowak Janusz 

 kętrzyński 

11

Kuklicz Halina

bartoszycki

12

Dądalska Regina

lidzbarki

 


Dodany: 18-06-2012 przez:

Copyright by Warmińsko-Mazurski Okręg Polskiego Związku Niewidomych
Wykonanie: Olsztyn24
Witamy na stronie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski     |