Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header


Aktualności: Ruszył projekt DECYDUJ O SOBIE


RUSZYŁ PROJEKT „DECYDUJ O SOBIE”

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski w Olsztynie informuje, że realizuje projekt ”Decyduj o sobie”. Projekt skierowany jest do osób przede wszystkim z dysfunkcją wzroku – członków PZN, ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z wykształceniem gimnazjalnym i niższym, ponad gimnazjalnym i wyższym. Będą to osoby w wieku produkcyjnym.
kobiety do59/, mężczyźni do 64/, gotowe do podjęcia zatrudnienia, zamieszkujące
m. Olsztyn, powiat olsztyński, i ostródzki w tym m. Morąg. Projekt zakłada kompleksową pomoc osobom niewidomym i słabo widzącym przez okres 12 - miesięcy, w zakresie:
• Warsztatów rozwijających umiejętności i kompetencje społeczne, poprzedzone indywidualnym doradztwem prowadzonym przez psychologa i doradcę zawodowego
w formach zjazdowych /realizacja: 12.2011 - 01. 2012 /.
• Warsztatów komputerowych w formach zjazdowych / 02-03.2012 /.
• Kursów zawodowych /03-06.2012 /, min: pracownik recepcji, pomoc kuchenna, pracownik call center/telemarketer, pracownik sprzątający, masażysta, dozorca i innych, dostosowanych do sytuacji na lokalnym rynku pracy.
• Indywidualnego specjalistycznego poradnictwa, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, spotkań informacyjnych / 12.2011 -01.2012 /.
• Stażów i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawców /07-11.2012 r./ - każdy uczestnik zostanie skierowany na staż 20h/tygodniowo przez 5 m-cy i otrzyma stypendium, wypłacane co m-c.
• Uzyskania zatrudnienia.
W związku z powyższym prosimy o dokładne wypełnienie karty zgłoszeniowej
i przesłanie pocztą lub dostarczenie osobiste w Okręgu, gdyż warunkiem rozpatrzenia przez komisję rekrutacyjną będzie własnoręczny podpis i zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Termin nadesłania karty: do dnia 10 listopada 2011 r.
Bliższych informacji udziela Wiesława Kosk – asystent kierownika projektu, tel. 89 527 54 30.

Karta zgloszeniowa -pobierz 
Dodany: 01-12-2011 przez:

Copyright by Warmińsko-Mazurski Okręg Polskiego Związku Niewidomych
Wykonanie: Olsztyn24
Witamy na stronie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski     |